This post is also available in: English (Engels) Français (Frans)

Gegevensbeschermingsbeleid

Wie zijn wij?

Greener Wool, gevestigd in de Groene Hondstraat 12A in
1080 Sint-Jans-Molenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
https://www.greenerwool.com
Groene Hondstraat 12A
1080 Sint-Jans-Molenbeek
+3224102321

Welke gegevens verwerken wij?

Greener Wool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over het programma of de app en het toestel dat je gebruikt om onze webwinkel te bezoeken

Verwerken we bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie jouw gegevens te verzamelen als je jonger bent dan 16 jaar, tenzij je toestemming hebt van je ouders of je voogd. We kunnen natuurlijk niet controleren of je ouder dan 16 bent. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wedoreply@greenerwool.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Greener Wool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je betaling af te handelen
 • Je onze nieuwsbrief te bezorgen als je daar expliciet je toestemming voor gegeven hebt
 • Je te bellen of te e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Goederen en diensten bij je af te leveren

Greener Wool analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Greener Wool neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die een computerprogramma of -systeem neemt zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Greener Wool) tussen zit.

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Greener Wool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Greener Wool verkoopt jouw gegevens niet aan anderen. We geven ze wel door – en enkel dan – als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Greener Wool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Van welke cookies en aanverwante technieken maken we gebruik?

Greener Wool gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ze laten ons ook toe onze website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greener Wool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wedoreply@greenerwool.com.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Greener Wool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Greener Wool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via wedoreply@greenerwool.com

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.